Ki lehet közterület-felügyelő?

Közterület-felügyelő lehet minden

  • büntetlen előéletű,
  • cselekvőképes,
  • magyar állampolgár, aki
  • az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 23.§ szerinti rendészeti vizsgával, vagy az alóli mentességgel, továbbá

·         a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I/13. pontjában meghatározott iskolai végzettséggel rendelkezik
 „13. Közterület-felügyelői feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

f