Hírek

<p>&Aacute;tadt&aacute;k a fel&uacute;j&iacute;tott Margit h&iacute;d sz&aacute;rnyh&iacute;dj&aacute;t, &iacute;gy mostant&oacute;l a 26-os buszok a r&eacute;gi &uacute;tvonalukon k&ouml;zlekedhetnek, &eacute;s ker&eacute;kp&aacute;rral is megk&ouml;zel&iacute;thető lett Budapest szive a Margitsziget, amelyre a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet mindig&nbsp; kiemelt figyelmet ford&iacute;t.</p>

<p>Tov&aacute;bbra sem lehet az alulj&aacute;r&oacute;kban &eacute;lni, de am&iacute;g a szoci&aacute;lis munk&aacute;sok l&aacute;tnak es&eacute;lyt az utc&aacute;n &eacute;lő ember gondjainak megold&aacute;s&aacute;ra, addig nem kezdem&eacute;nyeznek rend&eacute;szeti fell&eacute;p&eacute;st &ndash; der&uuml;lt ki Tarl&oacute;s Istv&aacute;n főpolg&aacute;rmester level&eacute;ből, amelyet a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet &aacute;ltal a t&eacute;li felk&eacute;sz&uuml;l&eacute;s jegy&eacute;ben szervezett szakmai f&oacute;rumon olvastak fel. A fel&uuml;gyelet augusztus &oacute;ta meg&aacute;llapod&aacute;s alapj&aacute;n műk&ouml;dik egy&uuml;tt a Menhely Alap&iacute;tv&aacute;nnyal.</p>

<p><br />
A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet igazgat&oacute;j&aacute;nak &eacute;s a Budapesti Kereskedelmi Iparkamara főtitk&aacute;r&aacute;nak okt&oacute;berben al&aacute;&iacute;rt meg&aacute;llapod&aacute;sa &eacute;rtelm&eacute;ben a k&eacute;t szervezet a j&ouml;vőben szorosan egy&uuml;ttműk&ouml;dik a jogszerű kereskedelmi tev&eacute;kenys&eacute;g &eacute;s a piac tisztas&aacute;g&aacute;nak előseg&iacute;t&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben. A kapcsolattart&aacute;ssal megb&iacute;zott felek folyamatosan biztos&iacute;tj&aacute;k az inform&aacute;ci&oacute;cser&eacute;t, r&eacute;szt vesznek a főv&aacute;rosi v&aacute;llalkoz&aacute;sokat &eacute;rintő gondok &eacute;s probl&eacute;m&aacute;k megold&aacute;s&aacute;ra ir&aacute;nyul&oacute; megbesz&eacute;l&eacute;seken.</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&bdquo;Mi, egyetemist&aacute;k, sokat gondolkodtunk azon, hogy vajon mit tehetn&eacute;nk &eacute;rt&uuml;k. Azt&aacute;n r&aacute;j&ouml;tt&uuml;nk, hogy azt kell nekik adunk, ami benn&uuml;nk sok van, &eacute;s ez a motiv&aacute;lts&aacute;g. Vissza kell adni a hit&uuml;ket, az &ouml;nbecs&uuml;l&eacute;s&uuml;ket, seg&iacute;teni kell nekik valamilyen pozit&iacute;vabb j&ouml;vők&eacute;p kialak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban, &eacute;s ehhez remek l&eacute;pcsőfokokat jelentenek a műv&eacute;szetek. A versek, a dalok &iacute;r&aacute;sa &eacute;s bemutat&aacute;sa, valamilyen &eacute;rt&eacute;k l&eacute;trehoz&aacute;sa&rdquo;- mondta Kov&aacute;cs Orsolya, főszervező.<br />
Hajl&eacute;ktalanok mutatkoztak be kultur&aacute;lis produkci&oacute;kkal a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet Akad&eacute;mia utcai sz&iacute;nh&aacute;zterm&eacute;ben egy g&aacute;laesten.</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&bdquo; Vannak f&eacute;rfiak, akik a becs&uuml;letben hittek,<br />
vannak katon&aacute;k, akik a hűs&eacute;gre esk&uuml;dtek,<br />
&eacute;s vannak hős&ouml;k, akik a haz&aacute;&eacute;rt haltak.&rdquo;</p>
<p>&nbsp;</p>

<p>&ldquo;Egy nemzet nagys&aacute;ga &eacute;s erk&ouml;lcsi fejletts&eacute;ge h&iacute;ven t&uuml;kr&ouml;ződik abban, ahogyan az &aacute;llatokkal b&aacute;nik&rdquo;<br />
Mahatma Gandhi</p>
<p>Vil&aacute;gunkban az &aacute;llatoknak ugyan&uacute;gy megvan a maguk nagyon fontos helye, mint b&aacute;r-melyik&uuml;nknek. M&aacute;ra &ndash; sajnos &ndash; civiliz&aacute;ci&oacute;nk oda jutott, hogy ezt a helyet t&ouml;rv&eacute;nyekkel kell biztos&iacute;tani, k&uuml;l&ouml;nben vel&uuml;k is &uacute;gy b&aacute;nn&aacute;nk, mint &aacute;ltal&aacute;ban egym&aacute;ssal. Pedig ennek nem &iacute;gy kellene lennie. Valaha az emberek, ma m&aacute;r csak egyes term&eacute;szeti n&eacute;pek megadt&aacute;k-megadj&aacute;k a tiszteletet m&eacute;g a t&aacute;pl&aacute;l&eacute;k c&eacute;lj&aacute;ra zs&aacute;km&aacute;nyul ejtett-le&ouml;lt &aacute;llatnak is, hiszen tudt&aacute;k-tudj&aacute;k, hogy az hasonl&oacute;k&eacute;ppen r&eacute;sze a nagy eg&eacute;sznek, mint ők. Nyilv&aacute;nval&oacute;, hogy a mai t&aacute;rsadalmi k&ouml;r&uuml;l-m&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt ez az elv nem mindig k&ouml;vethető, de mindenk&eacute;ppen t&ouml;rekedni kell arra, hogy az adott lehetős&eacute;gek szerint alkalmazzuk a k&ouml;vetkezőket:<br />
&bdquo;B&aacute;nj az &aacute;llattal &uacute;gy, ahogy szeretn&eacute;d, hogy veled b&aacute;njanak, ha &aacute;llat lenn&eacute;l!&rdquo; &ndash; ennyire egy-szerű.<br />
&nbsp;</p>

<p>A&nbsp; legink&aacute;bb balesetvesz&eacute;lyes helyeken t&aacute;vol&iacute;tott&aacute;k el az illeg&aacute;lisan kihelyezett hirdet&eacute;seket, rekl&aacute;mt&aacute;bl&aacute;kat. A keddi akci&oacute; nyom&aacute;n az MTI H&iacute;rcentrum kereste az illeg&aacute;lis plak&aacute;tokon megjelenő c&eacute;gek k&eacute;pviselőit, de k&ouml;z&uuml;l&uuml;k senki nem akart nyilatkozni. Volt, aki azt mondta, hogy nem az ő megb&iacute;z&aacute;s&aacute;b&oacute;l tett&eacute;k ki a hirdet&eacute;st, &eacute;s akadt olyan is, aki &aacute;ll&iacute;t&oacute;lag nem is tudott arr&oacute;l, hogy &iacute;gy rekl&aacute;mozt&aacute;k a c&eacute;g&eacute;t. A főv&aacute;rosi rendelet szerint azonban ez nem sz&aacute;m&iacute;t, mert a b&uuml;ntet&eacute;st annak kell fizetnie, akinek a v&aacute;llalkoz&aacute;s&aacute;t hirdetik.</p>

<p>A Budapesti K&ouml;zleked&eacute;si K&ouml;zpont k&ouml;zlem&eacute;nye:</p>
<p>Buszs&aacute;vot &eacute;p&iacute;t&uuml;nk a Győző utc&aacute;ban &eacute;s a M&eacute;sz&aacute;ros utc&aacute;ban Budapest I. ker&uuml;let&eacute;ben, ami miatt forgalomkorl&aacute;toz&aacute;sokra ker&uuml;l sor az előtt&uuml;nk &aacute;ll&oacute; k&eacute;t h&eacute;tv&eacute;ge folyam&aacute;n. Az &uacute;tfel&uacute;j&iacute;t&aacute;s aszfaltmar&aacute;si, illetve szőnyegez&eacute;si munk&aacute;ira 2011. okt&oacute;ber 8-9-&eacute;n ker&uuml;l sor, melynek k&ouml;vetkezt&eacute;ben a Győző utc&aacute;ban a vas&uacute;ti h&iacute;dt&oacute;l a M&eacute;sz&aacute;ros utc&aacute;ig tart&oacute; szakaszon f&eacute;lp&aacute;ly&aacute;s &uacute;tlez&aacute;r&aacute;st vezet&uuml;nk be.</p>

<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet is csatlakozott az &bdquo;Iskola rendőre programhoz&rdquo;.</p>
<p>A fel&uuml;gyelők az iskol&aacute;ba &eacute;rkező gyermekek biztons&aacute;gos k&ouml;zleked&eacute;s&eacute;t seg&iacute;tik olyan oktat&aacute;si int&eacute;zm&eacute;nyek k&ouml;rny&eacute;k&eacute;n, ahol magasabb kock&aacute;zatot jelent p&eacute;ld&aacute;ul az &uacute;ttesten t&ouml;rt&eacute;nő &aacute;tkel&eacute;s, mivel nincs gyalog&aacute;tkelőhely felfestve.</p>

<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet koordin&aacute;l&aacute;s&aacute;val a kiemelten kezelt alulj&aacute;r&oacute;kban &ouml;sszehangolt munk&aacute;t v&eacute;geznek a főv&aacute;ros k&ouml;zszolg&aacute;ltat&oacute; c&eacute;gei. A 2010-ben megv&aacute;lasztott &uacute;j v&aacute;rosvezet&eacute;s egyik fontos c&eacute;lkitűz&eacute;se a főv&aacute;ros alulj&aacute;r&oacute;inak kultur&aacute;ltabb&aacute;, tiszt&aacute;bb&aacute; t&eacute;tele, azok funkci&oacute; szerinti haszn&aacute;lat&aacute;nak biztos&iacute;t&aacute;sa. Ennek &eacute;rdek&eacute;ben indult el a Kiemelt Alulj&aacute;r&oacute;k &Aacute;llapotjav&iacute;t&aacute;si Programja elnevez&eacute;sű kezdem&eacute;nyez&eacute;s is.</p>

<p>T&ouml;bb mint sz&aacute;z napirendi pontot t&aacute;rgyalt meg augusztus 31-i &uuml;l&eacute;s&eacute;n a Főv&aacute;rosi K&ouml;zgyűl&eacute;s. A v&aacute;rosaty&aacute;k d&ouml;nt&ouml;ttek t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a Sz&eacute;ll K&aacute;lm&aacute;n t&eacute;r rendez&eacute;s&eacute;nek koncepci&oacute;j&aacute;r&oacute;l (a t&eacute;r &aacute;t&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;nek első &uuml;teme 2014-re fejeződhet be &eacute;s 3-5 milli&aacute;rd forintba ker&uuml;lhet), a ker&eacute;kbilincsel&eacute;s szab&aacute;lyainak v&aacute;ltoz&aacute;s&aacute;r&oacute;l (Tarl&oacute;s Istv&aacute;n javaslata szerint j&ouml;vő &eacute;vtől csak kiv&eacute;telesen rakn&aacute;nak bilincset a szab&aacute;lytalankod&oacute;k aut&oacute;ira, ink&aacute;bb elsz&aacute;ll&iacute;ttatn&aacute;k a j&aacute;rműveket), a R&oacute;mai-parti &aacute;rv&iacute;zv&eacute;delmi mű nyomvonal&aacute;r&oacute;l. A főpolg&aacute;rmester visszavonta azt az előterjeszt&eacute;st, hogy j&ouml;vő janu&aacute;rt&oacute;l az &aacute;llam vegye &aacute;t 12 főv&aacute;rosi fenntart&aacute;s&uacute; k&oacute;rh&aacute;z műk&ouml;dtet&eacute;s&eacute;t, mert ahhoz jogszab&aacute;lyok hi&aacute;nyoznak.</p>

<p>Szigor&iacute;tj&aacute;k Budapesten a teherforgalmi d&iacute;jak befizet&eacute;s&eacute;nek ellenőrz&eacute;s&eacute;t<strong> - </strong>Gy&ouml;rgy Istv&aacute;n, v&aacute;ros&uuml;zemeltet&eacute;s&eacute;rt felelős főpolg&aacute;rmester-helyettes javaslat&aacute;t 28 igen &eacute;s 3 nem szavazattal, 3 tart&oacute;zkod&aacute;s mellett fogadt&aacute;k el a k&eacute;pviselők.</p>

<p>Az &uacute;j v&aacute;rosvezet&eacute;s hivatalba l&eacute;p&eacute;se &oacute;ta eltelt t&iacute;z h&oacute;nap eredm&eacute;nyeit &eacute;s a ciklusra vonatkoz&oacute; terveket tartalmazza a főv&aacute;rosi Z&ouml;ld K&ouml;nyv, amelyet Tarl&oacute;s Istv&aacute;n mutatott be. A főpolg&aacute;rmester eml&eacute;keztetett arra, a Feh&eacute;r K&ouml;nyv elk&eacute;sz&uuml;ltekor (amely az előző v&aacute;rosvezet&eacute;s hagyat&eacute;k&aacute;t &ouml;sszes&iacute;ti) kil&aacute;t&aacute;sba helyezte, hogy elk&eacute;sz&uuml;l a Z&ouml;ld K&ouml;nyv is, amely &bdquo;&ouml;sszefoglalja azt a helyzetet, amelyben hozz&aacute; kellett fognunk a v&aacute;ros menedzsel&eacute;s&eacute;hez&rdquo;. Az &uacute;j v&aacute;rosvezet&eacute;s h&aacute;rom &uacute;ton indult el, nekikezdett az &aacute;ltal&aacute;nos rendteremt&eacute;snek, foglalkozott az azonnali beavatkoz&aacute;st ig&eacute;nylő &uuml;gyekkel (ezek k&ouml;z&uuml;l az Alstom-&uuml;gy volt a legjelentősebb), illetve hossz&uacute;t&aacute;vra sz&oacute;l&oacute; koncepci&oacute;kat alak&iacute;tott ki.</p>

<p>A budapesti t&ouml;rt&eacute;nelmi Belv&aacute;ros az elm&uacute;lt &eacute;vekben folyamatosan meg&uacute;jul. A meg&uacute;jul&aacute;s keret&eacute;t a Budapest Sz&iacute;ve Program jelenti, melynek alapvető c&eacute;lja, hogy visszaadja a Belv&aacute;rost az itt &eacute;lő, itt dolgoz&oacute; embereknek &eacute;s az idel&aacute;togat&oacute; turist&aacute;knak.</p>

<p><strong>Megh&iacute;v&oacute; - &Uuml;nnepeljen vel&uuml;nk!</strong></p>
<p><strong>Budapest Sz&iacute;ve napok 2011. szeptember 2-3.</strong></p>