Hírek

<p>&Ouml;sszesen 25 &ouml;vezetben &uacute;jul meg a főv&aacute;rosban az &ouml;sszt&ouml;meg-korl&aacute;toz&aacute;s al&aacute; eső &eacute;s&nbsp; a v&eacute;dett &ouml;vezetekben a behajt&aacute;si enged&eacute;lyek ellenőrz&eacute;se.&nbsp; A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet az eddigi meg&aacute;ll&iacute;t&aacute;sos&nbsp; m&oacute;dszer mellett j&uacute;lius m&aacute;sodik fel&eacute;től m&aacute;r &nbsp;kieg&eacute;sz&iacute;ti ellenőrző tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t egy aut&oacute;ba szerelt kamerarendszerrel, amely a kijel&ouml;lt &uacute;tszakaszon folyamatosan r&ouml;gz&iacute;ti az ott elhalad&oacute; forgalmat, &iacute;gy a behajt&aacute;si enged&eacute;lyk&ouml;teles teherg&eacute;pkocsikat is.</p>

<p>&bdquo;Mindenki sz&aacute;m&aacute;ra elismer&eacute;s, ha a főv&aacute;rosnak dolgozhat&rdquo;</p>

<p>K&ouml;zel 600 &aacute;llatbar&aacute;t &eacute;s zenebar&aacute;t vett r&eacute;szt a j&uacute;lius 20-&aacute;n megrendezett Első-Seg&eacute;lykoncerten. A koncertet a Vigy&eacute;l Haza! Alap&iacute;tv&aacute;ny szervezte az Illatos &uacute;tra s&eacute;r&uuml;lten ker&uuml;lt kuty&aacute;k gy&oacute;gy&iacute;ttat&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben A koncert kapcs&aacute;n &ouml;sszegyűlt adom&aacute;nyok &eacute;rt&eacute;ke m&aacute;r meghaladja a f&eacute;lmilli&oacute; forintot.</p>

<p>A Főv&aacute;rosi Biztons&aacute;gi Iroda &aacute;ltal műk&ouml;dtetett szolg&aacute;lat c&eacute;lja, hogy Budapest legsűrűbben lakott, legforgalmasabb vagy turisztikai szempontb&oacute;l legfrekvent&aacute;ltabb 200 n&eacute;gyzetkilom&eacute;teres ter&uuml;let&eacute;t a j&oacute; gazda m&oacute;dj&aacute;ra k&iacute;s&eacute;rje figyelemmel.</p>

<p>Kevesen tudj&aacute;k, hogy a fenti c&iacute;m a mi V&aacute;rosliget&uuml;nket takarja. Ez a 76 hekt&aacute;rnyi, a v&aacute;rosk&ouml;zponthoz k&ouml;zeli elhelyezked&eacute;sű z&ouml;ldfel&uuml;let a Duna hordal&eacute;k&aacute;b&oacute;l keletkezett mocsaras ter&uuml;let volt hajdan&aacute;n, melyet elsősorban legeltet&eacute;sre haszn&aacute;ltak. Parkk&aacute; alak&iacute;t&aacute;sa 1794-ben kezdőd&ouml;tt &eacute;s csaknem harminc &eacute;vig tartott.</p>

<p><em>Sz&uuml;ks&eacute;g van &ouml;sszefog&aacute;sra, hiszen a&nbsp; legink&aacute;bb kiszolg&aacute;ltatottaknak, a magukr&oacute;l gondoskodni nem k&eacute;pes &aacute;llatoknak ny&uacute;jtott seg&iacute;ts&eacute;g&uuml;nk, t&aacute;rsadalmi felelőss&eacute;g v&aacute;llal&aacute;sunkat, &ouml;sszetart&aacute;sunkat, embers&eacute;g&uuml;nket jelk&eacute;pezi, &iacute;gy p&eacute;ld&aacute;t mutat a k&ouml;vetkező gener&aacute;ci&oacute; sz&aacute;m&aacute;ra is.</em></p>

<h2>
Az enteriőr stylist p&aacute;ly&aacute;zat eredm&eacute;nye az Illatos &uacute;ti Ebrend&eacute;szet bar&aacute;ts&aacute;gosabb&aacute; t&eacute;tel&eacute;re</h2>

<h2>
Folytat&oacute;dnak a k&ouml;z&ouml;s ellenőrz&eacute;sek a t&aacute;rsszervezetekkel</h2>
<p>Alig t&ouml;bb mint egy hete a NAV Bevet&eacute;si Főigazgat&oacute;s&aacute;g&aacute;val, most pedig&nbsp; a Nemzeti Ad&oacute;-&eacute;s V&aacute;mhivatal K&ouml;z&eacute;p-magyarorsz&aacute;gi Region&aacute;lis V&aacute;m-&eacute;s P&eacute;nz&uuml;győri Főigazgat&oacute;s&aacute;g&aacute;val &iacute;rt al&aacute; egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si szerződ&eacute;st a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet.</p>

<h2>
K&ouml;z&ouml;sen Budapest rendj&eacute;&eacute;rt</h2>
<p>Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si szerződ&eacute;st &iacute;rt al&aacute; a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet &eacute;s a Nemzeti Ad&oacute;-&eacute;s V&aacute;mhivatal Bevet&eacute;si Főigazgat&oacute;s&aacute;ga a főv&aacute;ros k&ouml;zbiztons&aacute;g&aacute;nak, k&ouml;zrendj&eacute;nek jav&iacute;t&aacute;sa, a gazdas&aacute;gi vissza&eacute;l&eacute;sek, a jogs&eacute;rtő cselekm&eacute;nyek felder&iacute;t&eacute;se, visszaszor&iacute;t&aacute;sa, megelőz&eacute;se, a vagyonbiztons&aacute;g n&ouml;vel&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben.</p>

<h2>
A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet a budapestiek szolg&aacute;lat&aacute;ban</h2>
<p>Valamennyi&uuml;nkkel előfordult m&aacute;r, hogy l&aacute;ttunk egy szab&aacute;lytalanul parkol&oacute; aut&oacute;t, amely zavarta a k&ouml;zleked&eacute;st, vagy &eacute;ppen a saj&aacute;t h&aacute;zunkb&oacute;l nem tudtunk kij&ouml;nni egy ilyen miatt, &eacute;s hirtelen nem tudtuk, mi t&eacute;vők legy&uuml;nk. Lehet, hogy &nbsp;bosszantottak benn&uuml;nket az illeg&aacute;lis &aacute;rusok, akik minden&aacute;ron r&aacute;nk akartak s&oacute;zni n&eacute;h&aacute;ny p&aacute;r zoknit, de emiatt csaknem h&iacute;vtunk rendőrt.</p>

<h2>
J&uacute;lius 1. a k&ouml;ztisztviselők napja</h2>

<p>&Uacute;jabb meg&aacute;ll&oacute;t neveztek &aacute;t Budapesten: a Ferenc k&ouml;r&uacute;ti metr&oacute;, busz &eacute;s villamosmeg&aacute;ll&oacute;k mostant&oacute;l a Corvin negyed nevet viselik.</p>

<p>V&aacute;rjuk olyan &aacute;llatbar&aacute;tok jelentkez&eacute;s&eacute;t, akik szabadidej&uuml;kben sz&iacute;vesen seg&iacute;ten&eacute;k &ouml;nk&eacute;ntesk&eacute;nt a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet Ebrend&eacute;szet&eacute;nek munk&aacute;j&aacute;t.</p>

<h2>
Hamarosan m&aacute;r 31 vonalon zajlik a k&ouml;z&ouml;s ellenőrz&eacute;s</h2>

<p><strong>J&uacute;nius 20-t&oacute;l &uacute;j int&eacute;zked&eacute;seket l&eacute;ptet &eacute;letbe a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet Illatos &uacute;ti Ebrend&eacute;szete &ndash; jelentett&eacute;k be mai sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;jukon. &nbsp;A gazd&aacute;ra v&aacute;r&oacute; kuty&aacute;k &ouml;r&ouml;kbead&aacute;s&aacute;nak jelentősen &aacute;talakult rendszere azt a c&eacute;lt szolg&aacute;lja, hogy az ebek val&oacute;ban felelős gazd&aacute;hoz ker&uuml;ljenek, valamint azt, hogy a kuty&aacute;s t&aacute;rsadalmat r&eacute;g&oacute;ta foglalkoztat&oacute;, &eacute;s a nem kuty&aacute;sokat is &eacute;rintő fajtaroml&aacute;s jelens&eacute;g&eacute;nek g&aacute;tat vessenek.</strong></p>