Hírek

<h2>
Az enteriőr stylist p&aacute;ly&aacute;zat eredm&eacute;nye az Illatos &uacute;ti Ebrend&eacute;szet bar&aacute;ts&aacute;gosabb&aacute; t&eacute;tel&eacute;re</h2>

<h2>
Folytat&oacute;dnak a k&ouml;z&ouml;s ellenőrz&eacute;sek a t&aacute;rsszervezetekkel</h2>
<p>Alig t&ouml;bb mint egy hete a NAV Bevet&eacute;si Főigazgat&oacute;s&aacute;g&aacute;val, most pedig&nbsp; a Nemzeti Ad&oacute;-&eacute;s V&aacute;mhivatal K&ouml;z&eacute;p-magyarorsz&aacute;gi Region&aacute;lis V&aacute;m-&eacute;s P&eacute;nz&uuml;győri Főigazgat&oacute;s&aacute;g&aacute;val &iacute;rt al&aacute; egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si szerződ&eacute;st a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet.</p>

<h2>
K&ouml;z&ouml;sen Budapest rendj&eacute;&eacute;rt</h2>
<p>Egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;si szerződ&eacute;st &iacute;rt al&aacute; a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet &eacute;s a Nemzeti Ad&oacute;-&eacute;s V&aacute;mhivatal Bevet&eacute;si Főigazgat&oacute;s&aacute;ga a főv&aacute;ros k&ouml;zbiztons&aacute;g&aacute;nak, k&ouml;zrendj&eacute;nek jav&iacute;t&aacute;sa, a gazdas&aacute;gi vissza&eacute;l&eacute;sek, a jogs&eacute;rtő cselekm&eacute;nyek felder&iacute;t&eacute;se, visszaszor&iacute;t&aacute;sa, megelőz&eacute;se, a vagyonbiztons&aacute;g n&ouml;vel&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben.</p>

<h2>
A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet a budapestiek szolg&aacute;lat&aacute;ban</h2>
<p>Valamennyi&uuml;nkkel előfordult m&aacute;r, hogy l&aacute;ttunk egy szab&aacute;lytalanul parkol&oacute; aut&oacute;t, amely zavarta a k&ouml;zleked&eacute;st, vagy &eacute;ppen a saj&aacute;t h&aacute;zunkb&oacute;l nem tudtunk kij&ouml;nni egy ilyen miatt, &eacute;s hirtelen nem tudtuk, mi t&eacute;vők legy&uuml;nk. Lehet, hogy &nbsp;bosszantottak benn&uuml;nket az illeg&aacute;lis &aacute;rusok, akik minden&aacute;ron r&aacute;nk akartak s&oacute;zni n&eacute;h&aacute;ny p&aacute;r zoknit, de emiatt csaknem h&iacute;vtunk rendőrt.</p>

<h2>
J&uacute;lius 1. a k&ouml;ztisztviselők napja</h2>

<p>&Uacute;jabb meg&aacute;ll&oacute;t neveztek &aacute;t Budapesten: a Ferenc k&ouml;r&uacute;ti metr&oacute;, busz &eacute;s villamosmeg&aacute;ll&oacute;k mostant&oacute;l a Corvin negyed nevet viselik.</p>

<p>V&aacute;rjuk olyan &aacute;llatbar&aacute;tok jelentkez&eacute;s&eacute;t, akik szabadidej&uuml;kben sz&iacute;vesen seg&iacute;ten&eacute;k &ouml;nk&eacute;ntesk&eacute;nt a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet Ebrend&eacute;szet&eacute;nek munk&aacute;j&aacute;t.</p>

<h2>
Hamarosan m&aacute;r 31 vonalon zajlik a k&ouml;z&ouml;s ellenőrz&eacute;s</h2>

<p><strong>J&uacute;nius 20-t&oacute;l &uacute;j int&eacute;zked&eacute;seket l&eacute;ptet &eacute;letbe a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet Illatos &uacute;ti Ebrend&eacute;szete &ndash; jelentett&eacute;k be mai sajt&oacute;t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;jukon. &nbsp;A gazd&aacute;ra v&aacute;r&oacute; kuty&aacute;k &ouml;r&ouml;kbead&aacute;s&aacute;nak jelentősen &aacute;talakult rendszere azt a c&eacute;lt szolg&aacute;lja, hogy az ebek val&oacute;ban felelős gazd&aacute;hoz ker&uuml;ljenek, valamint azt, hogy a kuty&aacute;s t&aacute;rsadalmat r&eacute;g&oacute;ta foglalkoztat&oacute;, &eacute;s a nem kuty&aacute;sokat is &eacute;rintő fajtaroml&aacute;s jelens&eacute;g&eacute;nek g&aacute;tat vessenek.</strong></p>

<p>A Főv&aacute;rosi Biztons&aacute;gi Iroda &aacute;ltal műk&ouml;dtetett szolg&aacute;lat c&eacute;lja, hogy Budapest legsűrűbben lakott, legforgalmasabb vagy turisztikai szempontb&oacute;l legfrekvent&aacute;ltabb 200 n&eacute;gyzetkilom&eacute;teres ter&uuml;let&eacute;t a j&oacute; gazda m&oacute;dj&aacute;ra k&iacute;s&eacute;rje figyelemmel.</p>

<p>Bizony&aacute;ra sokunkkal előfordult m&aacute;r, hogy elveszett&uuml;nk valamit &eacute;s az a valami &ndash; legyen b&aacute;rmilyen apr&oacute;s&aacute;g &ndash; bizony nagyon hi&aacute;nyzott.</p>

<p>Ism&eacute;t felvett&uuml;k a kesztyűt Budapest k&ouml;zter&uuml;leteinek meg&oacute;v&aacute;sa &eacute;rdek&eacute;ben azokkal szemben, akik enged&eacute;ly n&eacute;lk&uuml;l helyeznek el hirdet&eacute;seket, a term&eacute;k n&eacute;pszerűs&iacute;t&eacute;s &aacute;ltal&aacute;nos szab&aacute;lyait nem tartj&aacute;k be, onnat&oacute;l kezdve, hogy egy&aacute;ltal&aacute;n nincs enged&eacute;ly&uuml;k a tev&eacute;kenys&eacute;gre. Az ellenőrz&eacute;sek &eacute;s az int&eacute;zked&eacute;sek k&eacute;t ter&uuml;letre oszthat&oacute;ak.</p>

<p>A V&aacute;rosliget Budapest egyik kiemelt idegenforgalmi k&ouml;zpontja, kedvelt kir&aacute;ndul&oacute;helye. Rendj&eacute;nek, tisztas&aacute;g&aacute;nak, b&eacute;k&eacute;j&eacute;nek megőrz&eacute;se kiemelt feladat. A V&aacute;rosligetben az ut&oacute;bbi időben egyre t&ouml;bb magyar &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ldi rendsz&aacute;m&uacute; aut&oacute; parkol szab&aacute;lytalanul vagy v&aacute;rakozik nem megengedett helyen.</p>

<p>A Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet &aacute;prilis k&ouml;zep&eacute;től a metr&oacute;rendőrs&eacute;ggel k&ouml;z&ouml;s szolg&aacute;latot l&aacute;t el, melynek c&eacute;lja a b&eacute;rkoldul&aacute;s felder&iacute;t&eacute;se, majd megsz&uuml;ntet&eacute;se. A k&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelők ebből a szempontb&oacute;l kiemelten, folyamatosan &eacute;s visszat&eacute;rően ellenőrzik a nagy k&ouml;zleked&eacute;si csom&oacute;pontokat, &iacute;gy a metr&oacute;&aacute;llom&aacute;sokat &eacute;s a hozz&aacute;juk kapcsol&oacute;d&oacute; felsz&iacute;ni ter&uuml;leteket, a R&aacute;k&oacute;czi utat, a Kossuth Lajos utc&aacute;t, a nagyk&ouml;r&uacute;t csom&oacute;pontjait, valamint a M&aacute;rcius 15. teret.</p>

<p>&bdquo;Ami&oacute;ta leker&uuml;ltek a kapuk a parkot k&ouml;r&uuml;lvevő ker&iacute;t&eacute;sekről &eacute;s folyamatos a j&aacute;rőr&ouml;z&eacute;s, az itt lak&oacute;k &uacute;jra visszakapt&aacute;k a parkot, mint pihenő &ouml;vezetet &eacute;s mintha nyaraln&aacute;nk, mikor hazat&eacute;r&uuml;nk a munk&aacute;b&oacute;l. Nincs nap, hogy ne hallan&aacute;m valamelyik szomsz&eacute;dt&oacute;l, hogy el sem tudta k&eacute;pzelni, hogy valaha megint ilyen lesz a park&rdquo; &ndash; &iacute;rta egy lak&oacute;, mi pedig &ouml;r&ouml;mmel olvastuk a dics&eacute;retet, amely munk&aacute;nk visszaigazol&aacute;sa.</p>