Iskolapadban a 8. közterület-felügyelői tanfolyam hallgatói

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szervezetfejlesztési folyamatának fontos állomása volt 2014. évben a Rendészeti Oktatási Központ kialakítása, engedélyeztetése, illetve a közterület-felügyelő képzési tanfolyam elindítása.2016. október 17-én, immár a  8.  tanfolyam hallgatói kezdték meg képzésüket a meghirdetett OKJ-s közterület-felügyelő képző tanfolyamán.

Az újabb képzés indítása, a jelentkezők létszáma, a végzett hallgatók elhelyezkedése mutatja számunkra, hogy szükség van a FÖRI ez irányú tevékenységére.

A felvételt nyert hallgatók az 506 órás tanfolyam keretében elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt, amely 2017. január 27-én komplex szakmai vizsgával zárul., melyről a sikeresen vizsgázók szakképesítést tanúsító bizonyítványt kapnak.

A FÖRI által szervezett tanfolyam elsődleges célja az elméleti-szakmai terület és a mindennapi gyakorlati tennivalók valós összekötésével olyan szakemberek képzése, akik naprakész ismeretekkel, a szolgálat-teljesítés során felmerülő valós kihívásokra felkészülve kezdhetik meg majd a munkát vagy a fővárosi, vagy a kerületi közterületeken. 

A felvételi eljárás során a hallgatók kiválasztásánál fontos szempont volt a jelölt pszichés és a fizikai alkalmassága, a kommunikációs készsége, és az elhivatottság megléte a közterület-felügyelői munka iránt. Az életrajz alapján kiválasztott jelentkezők egy interjún vettek részt, ennek eredményeként egy 4 fős „bizottság” értékelése alapján kerülhetett be a résztvevő a képzésre.

Az elméleti órák mellett fontos szerepet kap az intézkedéstaktika gyakorlati oktatása, melynek keretében a hallgatók megismerkednek az alapvető önvédelmi fogásokkal valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásának technikájával is. Emellett természetesen a jogi illetve az eljárásjogi alapismeretek valamint az elsősegély-nyújtási tudnivalók is megjelennek az elsajátítandó tananyagok tematikájában.

A szakmai gyakorlati képzés alatt a hallgatók testközelből ismerkedhetnek meg a FÖRI egyes szakszolgálatainak tevékenységével, így betekintést nyerhetnek a felügyelők mindennapi munkájába.

A FÖRI által eddig megszervezett tanfolyamokon bizonyítványt szerző közterület-felügyelők közül többen is felvételt nyertek a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság állományába és kezdhették meg rendészeti munkájukat.

2016. október 17.