Kitüntették felügyelőinket

Két kollégánkat is kitüntette Budapest rendőrfőkapitánya az általa, az idei évben alapított "Budapestért emlékplakettel".

Bucsek Gábor rendőr vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya, 2017. augusztus 18-án elismeréseket adott át a Rendőrségi Igazgatási Központban az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából.

A budapesti rendőrfőkapitány által idén alapított "Budapestért Emlékplakettet" 13 fő részére adták át.

A "Budapestért Emlékplakett" a főváros közbiztonságáért végzett tevékenység, a rendőrséggel való példás együttműködés, valamint kimagasló helytállást és önfeláldozó magatartást tanúsító polgárok számára adható.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság állományába tartozó közterület-felügyelőink közül ketten is elismerést kaptak: Dilencz Rózsa Magdolna és Vörös Krisztina.

Dilencz Rózsa Magdolna 13 éve szolgálja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság kötelékében Budapest közrendjét és közbiztonságát. Pályafutása során mindvégig kiváló szakértelemről és elhivatottságról tett tanúbizonyságot, számos esetben részesült Igazgatóságunk által adományozott elismerésben. Szakmai érdemei közül kiemelendő, hogy az elmúlt egy évben három esetben ért tetten különböző bűncselekményeket elkövető személyeket, akiket elfogásuk után visszatartott és a rendőrség részére átadott.

Vörös Krisztina 5 éve szolgál közterület-felügyelőként. Feladatait elhivatottan látja el. Szakmai érdemei közül kiemelendő, hogy a tavalyi és az idei évben két-két esetben ért tetten különböző bűncselekményeket elkövető személyeket, akiket visszatartott és a rendőrség részére átadott.

A két elismerésben részesült a törvényi kötelezettségének tett ugyan eleget, de a tőlünk elvárható beavatkozáson túl is rendkívüli bátorságról, határozottságról és szakértelemről tettek tanúbizonyságot.

A Budapest rendőrfőkapitánya által adományozott megtisztelő elismerésben részesített munkatársainkra méltán lehet büszke Igazgatóságunk valamennyi dolgozója is, magatartásukkal példaként állíthatóak közterület-felügyelőink elé.