Önkormányzati beszámoló a BRFK 2016. évi tevékenységéről

Bucsek Gábor r. vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya 2017. április 5-én a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése előtt számolt be a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2016. évi tevékenységéről.

A testület tagjait Bucsek Gábor r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya tájékoztatta a főváros közbiztonsági, valamint bűnügyi helyzetéről és a rendőrség tavalyi évben végzett közbiztonságot erősítő tevékenységéről.

Beszámolójában a főkapitány elmondta, hogy Budapesten 2016-ban kevesebb volt a közterületen elkövetett bűncselekmény, ezen belül is jelentősen, több mint 12% -kal csökkent a kiemelten kezelt bűncselekmények száma. A közterületen elkövetett bűncselekmények mellett a fővárosban 13,4%-kal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma és tovább javult a rablások, a lakásbetörések, valamint az emberölések nyomozáseredményességi mutatója. A főkapitányság nyomozáseredményességi mutatója az emberöléseknél 93,5%-os volt.

Kiemelte, hogy a tavalyi évben jelentősen csökkent a lopások, a személygépkocsi-lopások, a gépkocsifeltörések, a lakásbetörések, a rablások és a kifosztások száma. A főkapitányság az elmúlt évben komoly erőfeszítéseket tett a kábítószer-bűnözés felszámolása érdekében. Az előző évben több kábítószer terjesztésével foglalkozó bűnelkövetői kört számolt fel. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2016. évben tovább csökkentette a közterületi reagálási időt, így a küldés kezdeményezése és a riasztott egység helyszínre érkezése között átlagosan 14 perc telt el.

A főkapitány jövőbeli célkitűzésként fogalmazta meg az elért eredmények megtartását, a bűn-és balesetmegelőzési tevékenység során a gyermekek és fiatalok védelmét, illetve a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése érdekében végzett felvilágosító munkát.

A beszámolót követően Tarlós István főpolgármester, valamint Kocsis Máté önkormányzati és rendészeti tanácsnok megköszönte az elmúlt évben a főváros közrendje, közbiztonsága érdekében végzett munkát, továbbá elismerését fejezte ki az elért eredményekért.

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a főkapitányi beszámolót 28 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta.

Beszámoló a BRFK 2016.évi tevékenységéről