Télen is biztonságban

Az időjárási előrejelzések alapján zord idő köszönhet ránk az elkövetkező napokban. Várhatóan a hideg időben hulló csapadék miatt kialakuló jegesedés következtében - síkossá válnak a járdák, burkolatok, ami balesetveszélyt jelent a közlekedők számára.

Míg az úttest burkolatának tisztításáról az út fenntartójának, a járda tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének kell gondoskodnia, a 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározottak szerint. Ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület letakarítása az ő feladata.

Ilyenkor újra felvetődik a kérdés, kinek a dolga a hóeltakarítás és síkosságmentesítés a társasházak, az irodaházak, üzletek előtt, valamint a közutakon? A társasházak esetében a síkosságmenetesítés elmulasztása miatt bekövetkezett dologi vagy személyi kár esetén a társasház tehető felelőssé. A társasház előtti járdaszakasz tisztítása a tulajdonostársak kötelezettsége, akik közgyűlésen döntenek arról, milyen módon előzik meg az esetleges ebből adódó károkozást. Hóeltakarítással és síkosságmentesítéssel megbízható külsős cég, de elvégezheti azt a házfelügyelő, a gondnok, vagy a tulajdonostársak, illetve a földszinti lakók is magukra vállalhatják. Ha a tárasházban üzlet található és a járdaszakaszt kizárólagossággal használják, a hó eltakarítása alapvetően akkor is a társasház dolga, egyéb esetben megállapodás kérdése. Irodaházakra is a társasházakra vonatkozó szabályok hatályosak.

A gyalogos alul- és felüljárók, az ingatlanokhoz nem kapcsolódó útszakaszok, a közlépcsők, hidak és gyalogjárdák tisztántartásával a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. foglalkozik.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) kormányrendelet 2010. szeptember 1-jén hatályba lépett bekezdése előírja, hogy belterületi közterületen – az úttest kivételével – a síkosság mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. Lehetőség szerint durva szemcséjű homok illetve homokkal kevert fűrészpor vagy forgács használata a leginkább ajánlott.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelői illetékességi területükön folyamatosan ellenőrzik a járdák takarítását, síkosságmentesítését. Ahol mulasztást észlelnek, ott felhívják az illetékes személy figyelmét az elmaradt, de szükséges feladatok elvégzésére, valamint gondatlanságának esetleges következményeire. Amennyiben az érintett a figyelmeztetés ellenére sem intézkedik a feladat elvégzéséről, bírságra is számíthat.

Kérünk mindenkit, hogy segítse a főváros biztonságos járhatóságának fenntartását. A segítő együttműködéssel megelőzhetőek a jegesedett felületeken való elcsúszásokból adódó, olykor súlyos balesetek.

2017. január 6.

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Sajtószolgálat