Városgondnoki Szolgálat

A Fővárosi Biztonsági Iroda munkatársa, a „városgondnok” (30 óra alatt) járja végig a területét (2 km²) és egy előzetesen kiadott feladatlista alapján, városüzemeltetési szempontból (így például rend, tisztaság, közvilágítás, műemlékek, homlokzatok állapota, közvilágítás) ellenőrzi azt. Napi kapcsolatban áll a társasházi közös képviselőkkel, utcai árusokkal, kisebb kereskedelmi egységek alkalmazottaival, a játszótéri mikroközösségekkel.

A városgondnoki feladatokat főszabályként havonta 60 órában szabadnapos tűzoltó végzi, aki egyébként, mint városgondnok, nem rendelkezik hatósági jogosítványokkal.

Különös figyelmet fordít a mindennapi élet kulisszáira: a köztisztaságra, hó eltakarításra, síkosság mentesítésre, a közterületek állapotának felmérésére, a balesetveszélyes helyzetek elhárítására, az eb és egyéb állattartási szabálysértésekre, a reklámhordozók elhelyezésére, az engedély nélküli közterület használatra és az egyéb, előforduló problémákra, majd ezeket jelzi a Városüzemeltetési Diszpécser Központnak

A diszpécser központ munkatársai értesítik a hiba elhárításában vagy a hiányosság megszüntetésében illetékes közszolgáltató céget, ugyancsak ők jelzik a teljesítést is.

A rendszer tesztelése lezajlott, szervezetszerű működése 2011. júniusában indul 15 körzetben.

A diszpécserszolgálatok egyedülálló összefogása:

A Fővárosi Biztonsági Iroda  vezetője találkozóra hívta a főváros területén működő közszolgáltató cégek vezetőit, amelyen felkérték őket arra, hogy működjenek együtt abban, hogy diszpécserközpontjaik és a Fővárosi Biztonsági Iroda által újonnan alakított Városgondnoki Szolgálat Diszpécser Központja információcserével, közös munkával, egyeztetéssel tegyék hatékonyabbá a fővárosért végzett munkát. A rendezvény házigazdája a Fővárosi Közterület-felügyelet volt. A főváros közterületi rendjének és tisztaságának, az épített és természeti környezetnek, a közrendnek és a közbiztonságnak, az önkormányzati vagyon védelmének és a polgárok nyugalmának megőrzése érdekében már eddig is sokat tett a Fővárosi Közterület-felügyelet vezetősége és munkatársai, annál is inkább, hiszen ezek a célok értelemszerűen egybeesnek a főpolgármester törekvéseivel.

A Főkert, a Fővárosi Közterület-fenntartó, a Fővárosi Vízművek, a Fővárosi Gázművek, a Budapesti Elektromos Művek, a BKV, a FŐTÁV, a Fővárosi Csatornázási Művek és BDK (Budapesti Dísz- és Közvilágítás Kft.) vezetői, képviselői egyaránt pozitívan fogadták a tervezetet. A beszélgetést levezető Szabó Mihály, a Fővárosi Közterület-felügyelet általános igazgatóhelyettese hangsúlyozta, hogy legfontosabb a folyamatos kapcsolattartás, az ismeret- és információ átadás, illetve az együttműködés a felmerülő problémák megoldásában. A közmű cégek képviselői rövid hozzászólásokban megfogalmazták kérdéseiket, javaslataikat, amelyek közül a legfontosabbak a sürgős megoldásra váró esetek mielőbbi továbbítása az illetékes közműcégnek, a városgondnokok felkészítése a közműcégek által,  az illetékességi jogosultságok pontos tisztázása, a jelzett problémák jól értékelhető fotódokumentálása.

2011. június 20.