Sajtóközlemények

<p>K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelőket t&aacute;madott&nbsp; meg egy utas&nbsp; 2012. augusztus 25-&eacute;n a 4-6-os villamos XIII. ker&uuml;leti J&aacute;szai Mari t&eacute;ri meg&aacute;ll&oacute;j&aacute;ban. A BKK jegyellenőreivel k&ouml;z&ouml;sen szolg&aacute;latot teljes&iacute;tő fel&uuml;gyelők az egyik utast &ndash; mivel az nem rendelkezett &eacute;rv&eacute;nyes menetjeggyel &ndash; szem&eacute;lyazonoss&aacute;g&aacute;nak igazol&aacute;s&aacute;ra sz&oacute;l&iacute;tott&aacute;k fel a villamoson. &nbsp;</p>

<p>Budapest Főv&aacute;ros K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet&eacute;nek (BFKF) 54 mm x 24 mm-es b&eacute;lyegzője elveszett.&nbsp; A lenyomaton Budapest főv&aacute;ros c&iacute;mere, a BFKF felirata, valamint banksz&aacute;mlasz&aacute;m &eacute;s ad&oacute;sz&aacute;m l&aacute;that&oacute;. A b&eacute;lyegző sorsz&aacute;ma 15.</p>
<p>Haszn&aacute;lata 2012. j&uacute;nius 25 -től &eacute;rv&eacute;nytelen.</p>
<p>&nbsp;</p>

<p class="rtejustify"><span>Az &Aacute;llateg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi Szolg&aacute;lat Illatos &uacute;ti telep&eacute;re &eacute;vente - csup&aacute;n Budapestről - t&ouml;bb mint 3000 kutya ker&uuml;l be, t&uacute;lnyom&oacute; t&ouml;bbs&eacute;g&uuml;ket sajnos saj&aacute;t gazd&aacute;juk adja le. Mind&ouml;ssze azonban 94 f&eacute;rőhely &aacute;ll rendelkez&eacute;sre, &eacute;s előfordul hogy ak&aacute;r 120-140 kutya is van a kennelekben. Ez&eacute;rt nagyon&nbsp; fontos, hogy azok, akik h&aacute;zi&aacute;llatot szeretn&eacute;nek, innen fogadjanak &ouml;r&ouml;kbe kuty&aacute;t, vagy macsk&aacute;t.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#v…; height="246" id="vidixplayer" width="400"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="movie" value="http://www.noltv.hu/v2/e4fca19ebeb473&quot; /><param name="wmode" value="window" /><param name="menu" value="false" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed align="middle" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="sameDomain" bgcolor="#000000" height="246" menu="false" name="vidixplayer" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; quality="high" src="http://www.noltv.hu/v2/e4fca19ebeb473&quot; type="application/x-shockwave-flash" width="400" wmode="window"></embed></object></p>

<p>Sikeres nap az Illatos &uacute;ton</p>
<p>29 kutya &eacute;s 29 cica ment haza</p>
<p>T&ouml;bb mint k&eacute;tsz&aacute;zan j&ouml;ttek el szombaton a Főv&aacute;rosi K&ouml;zter&uuml;let-fel&uuml;gyelet Ebrend&eacute;szet&eacute;re, ahol a Vigy&eacute;l Haza! Alap&iacute;tv&aacute;ny szervez&eacute;s&eacute;ben ism&eacute;t &Ouml;r&ouml;kbefogad&oacute; Napot tartottak.</p>
<p>Az &uacute;j &ouml;r&ouml;kbead&aacute;si szab&aacute;lyokr&oacute;l ez&uacute;ttal is t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;st kaptak az &eacute;rdeklődők, akik nagyt&ouml;bbs&eacute;ge helyeselte is azokat.</p>