Önkormányzati Állatvédelmi Őrszolgálat

Tovább az ebtelep.hu-ra

 

Az Önkormányzati Állatvédelmi Őrszolgálat 2022. január 1-től érvényes díjszabása (.pdf)

 

E-mail: illatosut@fori.hu

Az Önkormányzati Állatvédelmi Őrszolgálat osztály jogállású szervezeti egység,
vezetője a szervezési igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó, osztályvezető jogállású köztisztviselő.
 
Feladata különösen:
 
a.) a Szolgálat működtetése;
b.) a főváros belterületén a háziasított állatfajok kóbor egyedeinek befogásával, őrzésével, új gazdához juttatásával, vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátása;
c.) az embert mart állatok hatósági megfigyelése;
d.) a befogott, átvett állat egészségi állapotának megállapítására irányuló vizsgálat, megelőző, illetve gyógyító beavatkozás;
e.) a feladatkörébe tartozó ügyekben szakértői, szaktanácsadói tevékenység ellátása;
f.) állattetem átvétele, megsemmisítésre átadása;
g.) a befogott, átvett állat gazdához segítése, ennek érdekében együttműködés kialakítása és fenntartása az állatvédelmi társadalmi szervezetekkel;
h.) az új gazdához jutatott ebek bőr alá ültetett mikrochippel történő megjelölése.
i.) Az Igazgatóság Állategészségügyi Szolgálata működésének részletes szabályait az SZMSZ 7. sz. melléklete tartalmazza.